Najważniejsze zapisy Ogólnych Warunków Ochrony Serwisowej EasyProtect®

-EasyProtect® zapewnia ochronę sprzętu w wypadku jego awarii w okresie objętym dodatkową ochroną, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta.
-Przedłużona ochrona serwisowa jest realizowana na warunkach tożsamych z gwarancją jakości producenta sprzętu – obejmuje wszelkiego rodzaju awarie, które nie powstały z winy użytkownika sprzętu tj. rozbicia, zalania, uszkodzenia mechaniczne.
-Przedłużoną ochroną serwisową może zostać objęty sprzęt zakupiony zarówno przez osoby prywatne, firmy, jak i instytucje.
-Przedłużona ochrona serwisowa ma charakter zbywalny – jest przypisana na stałe do sprzętu.
-Suma gwarancyjna jest równa kwocie brutto zakupionego sprzętu.
-Brak udziału własnego Klienta w kosztach napraw.
-Minimum formalności ze strony Klienta przy zakupie przedłużonej ochrony serwisowej oraz zgłoszeniu awarii.
-Jednorazowa opłata Klienta za cały okres ochrony sprzętu – zawiera 23% podatku VAT.
-W przypadku braku możliwości naprawy bądź jej nieopłacalności następuje wymiana sprzętu.

Ogólne Warunki Ochrony Serwisowej EasyProtect®


Cieszmy się gwarancją bezpieczeństwa razem…

Kup przedłużoną ochronę serwisową EasyProtect® już dziś!